Coaching biznesowy

Coaching biznesowy

26 stycznia, 2024 Biznes IPI 0

Coaching biznesowy – co to takiego, na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Droga do sukcesu w biznesie podobnie, jak każda droga do celu rządzi się swoimi prawami, można w niej kierować się papierową mapą, GPSem, przewodnikiem turystycznym albo zaprosić na siedzenie pasażera zawodowego pilota. Pilota, który zbadał wcześniej kilka rodzajów dróg, świetnie czyta drogowskazy, przewiduje ostre zakręty i informuje o nich wcześniej kierowcę, co więcej z kilkoma zawodowcami wygrał już parę wyścigów w drodze do sukcesu. Taki pilot poprzez zadawanie odpowiednich pytań, wie kiedy kierowca zabłądził, kiedy jest wyczerpany i potrzebuje przerwy, a także jakie kompetencje musi rozwinąć, aby wcisnąć gaz do dechy. Tym pilotem dla przedsiębiorcy kierującego swoim biznesem jest właśnie trener biznesu – inaczej coach biznesowy.

Coaching biznesowy jest skierowany do przedsiębiorców, właścicieli firm, menadżerów wysokiego szczebla, a także start-upowców czyli wszystkich tych, którzy mają zarówno wpływ na osiągnięcia biznesowe, jak i ponoszą za nie odpowiedzialność. Gdy droga do sukcesu w zarządzaniu, w budowaniu firmy, w podążaniu za celem staje się nagle wyboista, trudna i samotna, ciężko szukać porady wśród przyjaciół i rodziny. Wtedy coach, który rozumie potrzeby biznesu i jego twórców, bada założenia, potrzeby i kwestie do rozwiązania odpowiednio zadanymi pytaniami, nawigując klienta w kierunku skutecznych rozwiązań, które w równiej mierze przekładają się na jego mentalne wsparcie, jak i rezultaty biznesowe.

Coaching biznesowy jest prowadzony w celu ulepszenia sposobu podejmowania decyzji strategicznych i zdolności przywódczych, jest to trening ukierunkowany na osiąganie znakomitych wyników.

Coaching biznesowy w procesach firmowych

Trener biznesu/coach współpracuje z przedsiębiorcą, właścicielem, a gdy ten podejmie taką decyzję, wtedy procesem można objąć również całą firmę.

Gdy coachingiem biznesowym obejmiemy cały zespół w firmie, pracując projektowo nad całością przedsiębiorstwa, wtedy poprzez porządkowanie procesów, relacji, komunikacji i zarządzania jesteśmy w stanie osiągać spektakularne efekty. Odpowiednio przygotowany i wdrożony plan trenerski może pomóc zmaksymalizować możliwości pracowników, zwiększyć ich odporność psychiczną, długofalowo zmotywować i zbudować lojalność wobec firmy. Coaching biznesowy jest interaktywnym podejściem rozwojowym, koncentrującym się na kształtowaniu umiejętności, podnoszeniu kompetencji i rozwoju osób poddawanych szkoleniom. Ten rodzaj coachingu przede wszystkim pomaga przedsiębiorcom w rozwoju i skalowaniu firmy, budowaniu zmotywowanych zespołów, odpowiedzialnych za swoją pracę menadżerów oraz zwiększaniu wydajności pracowników w ich życiu zawodowym.

Jakie są korzyści coachingu biznesowego?

W zależności od kwestii z jakimi mierzy się przedsiębiorca, celów z jakimi przychodzi na spotkanie – korzyści będą inne i bardzo indywidualne dla danej sytuacji lub osoby.

Gdyby jednak chcieć skupić się na tych kilku wybranych, które wymieniają klienci Infinity Power International, może to być m.in.: nadanie jasno określonego kierunku, określenie celu zawodowego, poszerzenie sposobu widzenia nowych możliwości i rozwiązań, poprawienie relacji w zespołach, nowe umiejętności w zarządzaniu i kompetencje komunikacyjne, które pozwalają szybko osiągać zaplanowane rezultaty i rozwijają ludzi.

Efekty to silna motywacja do działania, realizacji celów biznesowych oraz rozwój i skalowanie biznesu.

Z czym wiąże się coaching biznesowy i co warto o nim wiedzieć?

Coaching biznes rozpoczyna się od ustaleniu celów jakie mają być osiągnięte w wyniku całego procesu. Od strony klienta wymaga współpracy i zaangażowania w proces. Sesje coachingowe trwają w zależności od potrzeb właściciela firmy, między 1 a maks. 3 godziny. A ich skuteczność bada się na podstawie rezultatów biznesowych. Dlatego dla coacha ważne jest również poznanie priorytetów, rozpoznanie strategii firmy oraz zrozumienie etapu rozwoju w biznesie, tak aby w trakcie procesu mierzyć rezultaty na bazie faktów, a nie intuicji czy emocji.

W biznesie decyzje zawsze pochodzą od klientów, coaching pomaga, prowadzi i promuje możliwości.

Na jakich wartościach opiera się coaching biznesowy?

Czy mówimy o nich otwarcie czy nie, czy zdajemy sobie sprawę z ich stosowania czy twierdzimy, że nie kierują one nami, jednak zawsze są – wartości. Wartości w biznesie muszą być jasno dookreślone, co doskonale zobrazowała sytuacja w firmach wycofujących się z rosyjskiego rynku po 24.02.2022 r. System wartości tych firm został jasno zweryfikowany przez sytuację zewnętrzną, dla tych którzy mieli je wcześniej jasno dookreślone, decyzje te zapewne były proste i szybkie.

Proces odkrywania wartości i sposobów ich realizacji jest ważnym elementem coachingu. Ponieważ poprzez misję, wizję i wartości właśnie CEO nadaje kierunek organizacji. Coaching biznesowy wspiera również proces bardzo świadomego tworzenia swojej roli i komunikowaniu misji firmy, co bezpośrednio przekłada się na jej wielki sukces.

Cele coachingu biznesowego

Wspólna praca nad nowymi efektywnymi sposobami myślenia i działania, dostarczanie rozwiązań w miejscach, gdzie do tej pory był problem. Określenie jasnego planu i kierunku działania na przyszłość, pogłębienie umiejętności przywódczych. Rozwinięcie i uzupełnienie swoich kompetencji w zarządzaniu organizacją i zarządzaniu ludźmi o nowe sposoby negocjacyjne, budowanie relacji, motywowania i inspirowania. Poznanie nowych kluczowych we współczesnym świecie narzędzi o wysokim stopniu wtajemniczenia, dzięki którym wielu ludzi w liczących się, światowych organizacjach osiągnęło wyjątkowe efekty w zarządzaniu organizacją i negocjacjach.

Szkolenie coaching biznesowy – dla kogo?

Program coachingu biznesowego jest programem dostępnym dla wszystkich osób aktywnie zaangażowanych w budowę i rozwój organizacji, firmy, biznesu. Mogą być to osoby zarówno ze szczebla menadżerskiego, właściciele firm ale także młodzi przedsiębiorcy, start-upy. Każdy, kto myśli, bądź już aktywnie działa na rzecz budowy swojej firmy skorzysta z coachingu biznesowego. Ten zestaw narzędzi i technik w rękach doświadczonego fachowca potrafi w bardzo szybki czasie dać rozwiązania i nakierować myśli, motywację i działania klienta na realizację wymarzonego celu.

Please follow and like us:
Pin Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram