Co to jest NLP?

Co to jest NLP?

26 stycznia, 2024 Personalne IPI 0

NLP wpływa na zmianę struktury doświadczenia, czyli nie skupia się na jego treści ale na naszym myśleniu o nim. NLP jest zestawem narzędzi i ćwiczeń, które właściwie zastosowane zmieniają nasz sposób postrzegania rzeczywistości, na bardziej moralny, zasobny i rozwojowy.

NLP, czyli (programowanie neurolingwistyczne) to model poznawczo-behawioralny oraz zestaw konkretnych umiejętności i technik opracowany przez Johna Gringera i Richarda Bandlera w 1975 roku. NLP jest to studium struktury subiektywnych doświadczeń, które bada wzorce lub “programy” wynikające z interakcji między mózgiem (“neuro”), językiem (“ligwistyczne”) i  ciałem, które prowadzą zarówno do skutecznych, jak i nieskutecznych zachowań. 

Celem tej analizy jest lepsze rozumienie procesów kryjących się za wybitnością człowieka. Umiejętności i techniki są odtwarzane na podstawie obserwacji wzorców doskonałości u ekspertów różnych dziedzin związanych zawodowo z komunikacją, w tym w psychoterapii, biznesie, leczeniu i edukacji.

Inaczej to ujmując – neurolingwistyczne programowanie to praktyczna wiedza o tym, jak działa umysł i o tym jak język (werbalny i niewerbalny) wpływa na kształtowanie naszej rzeczywistości.

Jak działa NLP?

NLP (programowanie neurolingwistyczne) wpływa na zmianę struktury doświadczenia, czyli nie skupia się na jego treści ale na naszym myśleniu o nim. NLP jest zestawem narzędzi i ćwiczeń, które właściwie zastosowane zmieniają sposób postrzegania rzeczywistości, na bardziej moralny, zasobny i rozwojowy. Poprzez ćwiczenia, które w pierwszym etapie opierają się na pracy na obrazach i języku, osoba ćwicząca dokonuje zmian w wybranych dla siebie obszarach doświadczeń, myślenia, reagowania. Co skutkuje zwiększeniem swoich osobistych zasobów z pomocą NLP, bez wywierania wpływu na otoczenie.
Jednym z elementów, nad którym pracuje się za pomocą ćwiczeń NLP na kursie Praktyk NLP to przekonania, czyli silnie zakorzenione uogólnienia dotyczące:

Przyczyn (np. zdarzeń, emocji, myśli)
Znaczenia (jakie nadajemy np. zachowaniom, ludziom, wydarzeniom)
Granic w:

 • otaczającym nas świecie
 • naszym zachowaniu
 • naszych możliwościach
 • naszej tożsamości

Przekonania funkcjonują na innym poziomie niż namacalna rzeczywistość i służą zazwyczaj do sterowania naszymi wrażeniami płynącymi z rzeczywistości oraz ich interpretowania poprzez ich połączenie z naszymi systemami kryteriów lub wartości. Przekonania są dość trudne do zmiany za pomocą typowych reguł logicznego lub racjonalnego myślenia. W zależności od kraju pochodzenia można rozpoznać pewne systemowe przekonania charakterystyczne dla wybranej kultury i tak np. w Polsce często są to np.: “pieniądze szczęścia nie dają”, “pokorne ciele, dwie matki ssie”, “lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu” itp.

Czy NLP jest bezpieczne?

Czy zbiór technik komunikacyjnych nastawionych głównie na pracę z własnymi przekonaniami i myślami, może być niebezpieczny?

NLP jest jak każde narzędzie do pracy, jeżeli stosuje się je zgodnie z jego przeznaczeniem jest całkowicie bezpieczne i przełomowe dla tych, którzy z niego korzystają. Podstawową zasadą jest stosowanie NLP w kontekście naszej własnej osoby, wtedy dopiero w pełni można doświadczyć i zrozumieć, jakie są jego i nasze możliwości w zapanowaniu nad własnymi myślami, wynikającymi z nich emocjami, a w konsekwencji efektami w postaci wybranych zachowań i osiąganych rezultatów. NLP we właściwych trenerskich rękach, jest narzędziem również bardzo moralnym, gdyż w ostatecznym rozrachunku uczy ludzi brania odpowiedzialności za każdy wymiar życia zaczynając od relacji interpersonalnych, poprzez obszary zawodowe, a kończąc na wymiarze duchowym.

Temat nlp bywa często skojarzony z manipulacją, tymczasem sprawą dyskusyjną pozostaje co manipulacją we współczesnym świecie nie jest. Przy każdym użyciu języka wywieramy wpływ na odbiorcę. Znajomość struktur językowych sprawia, że będąc bardziej świadomymi odbiorcami komunikatów, jesteśmy właśnie mniej podatni na manipulacje zarówno językowe, jak i emocjonalne. Co więcej umysł człowieka organizuje komunikaty wedle swoich założeń, tzw. map mentalnych dopasowując zbierane dane do określonych wzorców. Rozpracowanie tego mechanizmu i zrozumienie, dlaczego interpretujemy pewne wydarzenia w naszym życiu, tak a nie inaczej, sprawia, że stajemy się bardziej moralni i odpowiedzialni za nasze działania. Metoda polegająca na odkryciu tych wszystkich zależności to jest właśnie to, co nazywamy NLP.

NLP zarzuca się brak podstaw naukowych w takich źródłach jak Wikipedia, tymczasem szukając chociażby w bazach naukowych znajdziemy wiele badań potwierdzających skuteczność zarówno wybranych ćwiczeń, jak i samej metody, tylko niektóre z nich to:

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3473532/ – badanie skuteczności NLP jako metody leczenia klaustrofobii u pacjentów, u których należy wykonać rezonans magnetyczny.
 • https://www.psychiatria-danubina.com/UserDocsImages/pdf/dnb_vol27_no4/dnb_vol27_no4_355.pdf – całościowa metanaliza badań nad NLP.
 • Japanese managers’ experiences of neuro-linguistic programming: a qualitative investigation; Yasuhiro Kotera, William Van Gordon; The Journal of Mental Health Training, Education and Practice; ISSN: 1755-6228 – NLP w zarządzaniu i pracy, jako narzędzie poprawy stanu zdrowia psychicznego.
 • NLP helps Metronet Rail maintenance employees to stay on track: Techniques prove their worth in a period of organizational upheaval; Human Resource Management International Digest; ISSN: 0967-0734; 2010 – NLP jako narzędzie do zarządzania zamianą i zapobiegania kryzysom w organizacjach.
 • A psycho-educational programme for cricket players using neuro-linguistic programming. Doctoral dissertation; Dawn Elizabeth Saunders; 2010 – NLP w sporcie.
 • Does Neuro-Linguistic psychotherapy have effect?” Martina Genser-Medlitsch; Peter Schätz – efekty terapii z wykorzystaniem NLP.
 • Lisa Wake, Richard M. Gray, Frank S. Bourke (2013) “Kliniczna skuteczność NLP i NLPt – analiza badań” – pozycja wydawnicza będąca pełnym przeglądem badań i stanu wiedzy na temat NLP.

Nie można podawać informacji, że środowiska naukowe nie uznają nlp, środowiska naukowe są w trakcie dalszego rozwoju badań nad skutecznością NLP, którymi kieruje słuszne założenie o możliwościach, jakie niosą z sobą te techniki.

Jakie efekty daje NLP?

NLP najlepiej zacząć od kursu wprowadzającego w jego zagadnienia pod opieką doświadczonego trenera, który posiada odpowiednie uprawnienia, poświadczone certyfikatem np.: The Society of Neurolinguistic Programming. Kursy podstawowy NLP posiada usystematyzowaną nazwę we wszystkich organizacjach szkolących z tego obszaru i nazywa się “Praktyk NLP”, efekty jakie przynosi dobrze poprowadzony Praktyk NLP, to:

Efekty* NLP

 • NLP podnosi efektywność w pracy i daje wzmożone poczucie własnej pomyślności.
 • Rozwinięta ciekawość i kreatywność w myśleniu, czyni ciekawszym zarówno życie osobiste, jak i zawodowe.
 • Poprzez zmianę rzeczywistości wewnętrznej, zmienia się postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej.
 • Uczestnicy uzyskują poczucie sensu, celu i wysokiej rangi swojego życia i życia innych ludzi.
 • Budują poczucie niezależności i autonomii, brak podatności na manipulacje m.in. emocjonalne i językowe.
 • Zyskują poczucie samoakceptacji i zrozumienia siebie, a także odpowiedzialności za swoje myśli, nawyki, zachowania i emocje.
 • Poczucie sprawczości i wewnętrznej siły do działania.

* Ponieważ każdy wkłada w trening NLP swoją własną unikalną osobowość i sobie właściwy potencjał, więc płynące z nich korzyści będą różne dla różnych osób, a to co otrzymujesz, zależy głównie od tego, co chcesz dostać. Bardzo istotne jest zatem, aby mieć jasność co do swoich celów osobistych na samym początku kursu Praktyk NLP.  Jaki jest Twój cel?

Czym jest kurs Praktyk NLP? Szkolenia NLP

Praktyk NLP to kurs wprowadzający w ćwiczenia z zakresu technik NLP po którego już pierwszym module uczestnicy zauważają wyraźną zmianę i efekty. W Infinity Power International kurs ten składa się w 80% z ćwiczeń i w 20% z teorii. Dlaczego?

Ponieważ nie można nikogo nauczyć pływać, bez wchodzenia do wody i… ćwiczeń. Tymczasem NLP to konkretne techniki, poprzez stosowanie których to my zaczynamy sterować okrętem, który jest naszym życiem i przestajemy tym samym być “miotami” przez przypadkowe porywy fal i wiatru, stając się autorami swojej w pełni autorskiej historii życia.

Praktyk NLP – to nazwa stosowana podstawowego kursu NLP, który wprowadza i uczy zasad i ćwiczeń z zakresu neurolingwistyki, jest to nazwa uniwersalna stosowana przez wszystkich trenerów NLP

Mistrz NLP/Master NLP – to drugi etap szkolenia, gdzie pogłębia się wiedzę i praktyczne zastosowanie neurolingwistycznego programowania.

O jakości szkoleń świadczy nie tylko doświadczenie i wykształcenie prowadzących, ale i rezultaty u absolwentów. Techniki nlp można opanować dopiero w praktyce, aby zrobić to skutecznie i prawidłowo należy być w pierwszym etapie nauki pod okiem doświadczonego trenera. Przy wyborze szkolenia nlp warto w pierwszej kolejności określić, jaki ma ono przynieść dla nas rezultat i zweryfikować z prowadzącym, czy np. “Praktyk NLP” jest do tego właściwym warsztatem. Ważna jest również Certyfikacja prowadzących.

Historia NLP

Stworzenie NLP rozpoczęło się od odkrycia dokonanego przez Richarda Bandlera w latach 70 ubiegłego wieku. Obserwował on bardzo dużą skuteczność sesji terapeutycznych prowadzonych przez uznanego psychologa Fritza Persla i aby zrozumieć na czym polega ich unikatowość przeprowadził analizę stenogramów. Bandler odkrył, że pacjenci Fritza przyjmują jego sugestie wtedy, gdy używa on konkretnych słów i fraz. Richard Bandler zainteresował tym odkryciem lingwistę Johna Grindera, z którym stworzyli model opisujący te zależności. Swoje odkrycie przetestowali we współpracy z Virginią Satir, na prowadzonych przez nią sesjach.

Wyniki tego eksperymentu, który zakończył się wielkim sukcesem Richard Bandler i John Gringer opisali w książce The Structure of Magic w 1975 roku, która początkowo miała być tylko wsparciem dla pracy terapeutów, a tymczasem stała się światowym bestsellerem. 

Kolejnym kamieniem milowym na drodze rozwoju NLP, było zainteresowanie neurolingwistycznym programowaniem brytyjskiego antropologa Gregory’ego Batesona, który do współpracy nad rozwojem NLP zaprosił amerykańskiego psychiatrę znanego z niekonwencjonalnego podejścia do terapii – Miltona Ericsona, który opracował na tej podstawie własną Terapię Ericsonowską.

Please follow and like us:
Pin Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram