Zapanuj nad własnymi emocjami a zapanujesz nad emocjami zespołu

Zapanuj nad własnymi emocjami a zapanujesz nad emocjami zespołu

26 stycznia, 2024 Biznes IPI 0

Od dłuższego czasu coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że poziom inteligencji emocjonalnej lidera ma wpływ na skuteczność jego zarządzania zespołem oraz jego wydajność. W niniejszym artykule przedstawię, dlaczego współpraca z emocjami jest ważna w prowadzeniu zespołu, jakie są najczęstsze wyzwania dla liderów, z jakimi problemami borykają się menedżerowie w zarządzaniu we współpracy z emocjami oraz jaką strategię można zastosować, aby zapanować nad własnymi emocjami, tak aby zespół chętnie współpracował z managerem i był bardziej efektywny.

Strategia współpracy z emocjami, nie tylko w pracy

Jednym z największych wyzwań, z jakimi borykają się menedżerowie, jest radzenie sobie ze stresem, presją czy lękiem. Strategią, która może pomóc w zarządzaniu własnymi emocjami w pracy i nie tylko, jest rozwój umiejętności odczytywania informacji, które niosą emocje. Jak wskazują autorzy “_W niewoli uczuć”_. Leslie Cameron-Bandler, Michael Lebeau „Emocje są „niezawisłą ławą przysięgłych”, która wyraża opinię na temat naszego wnętrza, niezależnie od tego, czy sobie tego życzymy, czy nie. Są jak posłaniec, który dostarcza nam wiadomość — nieważne czy dobrą czy złą — po prostu wiadomość”. Stąd warto zadać
sobie pytania: O czym informuje mnie ta emocja? Co chce mi uświadomić emocja „X”? Na co mam zwrócić uwagę? Często emocje wskazują nam, że „pogwałciliśmy” nasze wartości lub normy, dlatego ujawniamy je nie po to, by je analizować, ale by wyciągać wnioski, które zastosujemy od teraz i w przyszłości.

Rola komunikacji w zarządzaniu emocjami

Komunikacja jest kluczowa w zarządzaniu i współpracy z emocjami w zespole. To, czy obecnie razem z zespołem przekraczamy wyniki i podwyższamy wartość organizacji, zależy w ogromniej mierze od
efektywnego przywództwa opartego np. o zarządzanie pracownikami wiedzy w tym ekspertami. Bez kompetencji zadawania pytań czy rozumienia struktur lingwistycznych i tego w jaki sposób poprzez język, którego używamy wywołujemy emocje u odbiorcy, liderom i managerom może być ciężko zarządzać, w tym emocjami pracowników. Zarządzanie instruktażowe jest zarezerwowane dla osób początkujących na danym stanowisku, kiedy istnieje potrzeba nauki procedur czy obowiązujących zasad. W przypadku ekspertów czy pracowników wiedzy ww. podejście jest bardzo mało efektywne, generuje konflikty oraz opór we współpracy.

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Konflikty są oczywiste w pracy, ale istnieją zasady oraz podejścia, które pozwalają na skuteczne ich rozwiązywanie. Jedną z takich zasad jest podejście „win-win”, w którym obie strony próbują znaleźć rozwiązanie, zadowalające dla wszystkich. W tym podejściu nie chodzi o wybór pomiędzy dwoma stronami  „x lub y”, tylko o stworzenie trzeciego rozwiązania ujmującego elementy dwóch stanowisk. Punktem wyjścia do udanych negocjacji jest przede wszystkim skupienie na przyczynach konfliktu, a nie na emocjach z niego wynikających, wrażeniach czy odczuciach obu stron. Warto zadawać pytania dotyczące faktów, ustaleń, danych. Pytanie „Kiedy by ten problem nie zaistniał?” Pozwoli nam cofnąć się do ww. przyczyny konfliktu i łatwiej zacząć tworzyć pierwsze fundamenty do rozwiązania konfliktu..

Korzyści wynikające z opanowania współpracy i zarządzania emocjami jako lider

Opanowanie zarządzania emocjami jest kluczowe dla skutecznego kierowania zespołem ponieważ skuteczniej panujemy nad sobą: swoimi mechanizmami czy stanami wewnętrznymi, które w danej chwili mogą być mało zasobne. Emocje takie jak silny lęk, żal, poczucie wstydu czy winy ograniczają nas, w sensie poznawczym, w  znajdowaniu rozwiązań, logicznym myśleniu, czyli jednymi z kluczowych umiejętności na stanowiskach zarządczych. Liderzy, którzy potrafią zarządzać emocjami pracowników, są bardziej skuteczni w rozwiązywaniu konfliktów, podejmowaniu decyzji i budowaniu silnych relacji zespołowych.

Opanowanie kompetencji współpracy z emocjami może również pomóc w zwiększeniu zaangażowania i motywacji pracowników oraz w osiągnięciu lepszych wyników dla zespołu i organizacji, ponieważ lepiej odczytujemy to, o co pracownicy apelują i precyzyjniej ich rozumiemy. W rezultacie pozwala to na skuteczniejsze dopasowanie komunikacji i zarządzania tak, aby obie strony pozostawały usatysfakcjonowane, a firma lepiej funkcjonowała. 

Please follow and like us:
Pin Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram