Jak kultura organizacji i jasne cele napędzają jej sukces? Rola wizjonerskiego przywództwa

Jak kultura organizacji i jasne cele napędzają jej sukces? Rola wizjonerskiego przywództwa

26 stycznia, 2024 Biznes IPI 0

Od dłuższego czasu coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że poziom inteligencji emocjonalnej lidera ma wpływ na skuteczność jego zarządzania zespołem oraz jego wydajność. W niniejszym artykule przedstawię, dlaczego współpraca z emocjami jest ważna w prowadzeniu zespołu, jakie są najczęstsze wyzwania dla liderów, z jakimi problemami borykają się menedżerowie w zarządzaniu we współpracy z emocjami oraz jaką strategię można zastosować, aby zapanować nad własnymi emocjami, tak aby zespół chętnie współpracował z managerem i był bardziej efektywny.

Od  dłuższego czasu firmy zmagają się z trudnościami w łączeniu ludzi wokół idei organizacji, mierząc się z problemem poczucia odpowiedzialności, niskiej motywacji i zaangażowania pracowników czy rozproszonych zespołów. Zjawiska te jeszcze bardziej nasiliły się podczas pandemii COVID – 19, po wybuchu wojny w Ukrainie oraz w czasie zwiększonej inflacji. 

W rezultacie, w obecnej rzeczywistości biznesowej, coraz więcej firm decyduje się na rozwijanie biznesu w oparciu o silną kulturę organizacji, której kluczowym elementem jest wizja, misja oraz wartości. By móc poradzić sobie z coraz bardziej odczuwalnym niższym poczuciem utożsamienia się pracowników z firmą, liderzy skupiają się częściej na zarządzaniu poprzez łączenie celów pracowników z celem organizacji oraz poprzez zarządzanie w oparciu o ich wartości.

Misja, wizja i wartości to nie tylko slogan

Do tej pory wizja, misja i wartości były często traktowane jako “slogan”, który wisi jedynie na ścianie w biurze. Pracownicy, w tym również management, często nie brali na poważnie idei, która definiowała firmę i czyniła jej różnicę na rynku. Najważniejszy przecież jest “zysk – mówili”. Tak zgadza się, zysk jest ważny, tylko teraz ten zysk osiągamy w nieco odmienny sposób niż dotychczas. 

Każda wizja bez planu wdrożenia oraz ustalenia i podjęcia konkretnych działań i praktyk zespołów jest zwyczajną halucynacją. Nic nie wnosi lub w najlepszym wypadku zmienia bardzo mało.

Wizjonerskie przywództwo 2.0

Wizjonerskie przywództwo jest podejściem, skupiającym się na tworzeniu wizji i celów, które przekraczają granice status quo. Wizjonerscy liderzy działają na podstawie wyższych celów, które przewyższają potrzeby i cele kierowanych przez siebie organizacji. Ich wizja jest kluczowa dla motywowania pracowników do osiągania celów i przyczynia się do rozwoju firmy, ale tylko wtedy, kiedy ta właśnie wizja organizacji jest przekładana każdego dnia na konkretną strategię wysokopoziomową oraz niskopoziomową.

Rola wartości, misji i wizji w wizjonerskim przywództwie

Wartości, misja i wizja są kluczowe dla wizjonerskiego przywództwa. Wartości organizacji stanowią fundament, na którym opiera się wizja i cele. Misja organizacji określa, jak i co dana firma chce osiągnąć, a wizja określa, jak organizacja chce wyglądać w przyszłości oraz jaką zmianę wprowadza w świecie. Wizjonerscy liderzy stosują wartości, misję i wizję jako podstawowe narzędzia do motywowania pracowników i osiągania celów. Pracują w oparciu o procesy komunikacyjne, coachingowe, które łączą cele i wartości pracowników z wartościami i wizją organizacji. Często są to systemy rozwoju współpracowników, które realnie przekładają się z na zyski i rozwój organizacji. 

Tworzenie kultury organizacji, która wspiera wizjonerskie przywództwo

Wartości, misja i wizja stanowią również podstawowe elementy kultury organizacji. Kultura organizacji jest kolejnym kluczowym elementem dla osiągania sukcesu w wizjonerskim przywództwie, ponieważ to, w jaki sposób komunikujemy się w firmie, delegujemy obowiązki, jak obsługujemy klientów oraz jakimi symbolami posługujemy się mówi o nas jako społeczności. O tym kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. Kultura, którą reprezentujemy wyróżnia organizację na tle konkurencji. 

Tworzenie kultury organizacji, która wspiera wizjonerskie przywództwo, wymaga zaangażowania zarówno liderów na wszystkich poziomach organizacji, jak i pracowników. Liderzy muszą działać jako wzór dla innych i pokazywać, jak wartości, misja i wizja organizacji są ważne dla osiągnięcia celów. Pracownicy powinni czuć, że ich wkład jest ważny i że są częścią procesu tworzenia wizji i celów organizacji.

Wpływ wizjonerskiego przywództwa na zaangażowanie i produktywność pracowników.

Badania przeprowadzone przez Avolio i współpracowników w na próbie managerów w 2004 roku potwierdzają fakt, iż wizjonerskie przywództwo ma pozytywny wpływ na zaangażowanie i produktywność pracowników. Badania wykazały, że przywództwo oparte na wizji pozytywnie koreluje z zaangażowaniem pracowników. 

Kolejnym dowodem potwierdzającym naszą tezę jest badanie wykonane przez Sosik i Godshalk w 2000 roku.W tej analizie przeprowadzonej na próbie pracowników z różnych branż również stwierdzono, że przywództwo wizjonerskie pozytywnie koreluje z produktywnością pracowników. Menedżerowie, którzy byli wizjonerami i byli w stanie skomunikować swoje wizje zespołowi, mieli pracowników bardziej zaangażowanych i produktywnych.

Innymi słowy przywództwo wizjonerskie, które odnosi się do jasnej i inspirującej wizji przyszłości organizacji, ma silny wpływ na poziom zaangażowania pracowników.

Pracownicy, którzy czują, że ich wkład jest ważny i że są częścią procesu tworzenia wizji i celów organizacji, są bardziej zaangażowani w pracę. Zespół, ale także każda osoba pojedynczo, którzy mają jasno określone cele, skupiają się na działaniach, które przyczyniają się do osiągnięcia celów organizacji. Jasno określone cele umożliwiają pracownikom skupienie się na działaniach, a co za tym idzie, podejmowaniu kroków przyczyniających się do osiągnięcia celów organizacji. Ponadto, liderzy, którzy tworzą środowisko, które umożliwia rozwój i realizację celów organizacji, umożliwiają również pracownikom rozwijanie swoich umiejętności i zdolności.

Przykłady udanych wizjonerskich liderów

Wśród przykładów udanych wizjonerskich liderów znajdują się Steve Jobs i Jeff Bezos. Steve Jobs stworzył produkty, które zmieniły sposób, w jaki ludzie korzystają z technologii, natomiast Jeff Bezos stworzył Amazon, który stał się jednym z największych sklepów internetowych na świecie. Obydwaj liderzy mieli wyraźną wizję i cele, które przyczyniły się do sukcesu ich organizacji. 

Rola wizjonerskiego przywództwa w osiąganiu sukcesu organizacyjnego

Wizjonerscy liderzy tworzą wizję i cele, które przekraczają granice status quo, co przyczynia się do rozwoju organizacji. Wizjonerskie przywództwo wymaga zaangażowania liderów na wszystkich poziomach, a także wszystkich innych pracowników. Kultura organizacji jest kluczowa dla osiągania sukcesu w wizjonerskim przywództwie. Powinna być ona zgodna z wartościami, misją i wizją organizacji, aby zapewnić spójność w działaniach. Jasno określone cele oraz cały system wdrożenia wizji, misji i wartości liderów i założycieli w połączeniu z wartościami i celami pracowników są kluczowe dla osiągania sukcesu w wizjonerskim przywództwie.

Please follow and like us:
Pin Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram