Po czym poznać dobrego managera?

Po czym poznać dobrego managera?

26 stycznia, 2024 Biznes IPI 0

Zarządzanie ludźmi w dzisiejszych czasach, gdy „jedyną stałą jest zmiana”, jest nie tylko trudniejsze, ale też bardziej odpowiedzialne i wymaga od menadżera wysoko rozwiniętych umiejętności miękkich. Dziś managerowie ogrywają kluczową rolę w organizacji, są odpowiedzialni za przynoszenie zysków do firmy, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, jak również za rozwój ludzi w swoich zespołach. Po czym, więc poznać dobrego managera? Na to pytanie odpowiadam w niniejszym artykule.

1. Ma wizję swojego zespołu

Manager musi mieć jasno określony kierunek rozwoju swojego obszaru, który jest spójny z nadrzędnym celem organizacji i wpisuje się w jej Misję oraz Wizję. Kierunek, który nie tylko przyniesie zyski firmie, ale też rozwinie kariery ludzi.

2. Zarządza poprzez wartości

Zarządzanie przez wartości to jedyny, tak moralny i ukierunkowany na ludzi sposób zarządzania. Nic tak nie motywuje nas do działania, jak właśnie możliwość realizowania osobistych wartości, którymi mogą być np. kariera, rozwój, pasja, czy kreatywność. Kiedy możemy realizować w pracy rzeczy ważne dla siebie chętniej angażujemy się w pracę, jesteśmy bardziej efektywni i unikamy zjawiska „wypalenia zawodowego”, ponieważ wartości są naszym motorem napędowym do działania, zapewniającym długoterminową motywację. Stąd tak ważne jest, by Menadżer znał wartości osobiste swoich pracowników, potrafił je połączyć z wartościami organizacji i tak organizował pracę zespołu, by ludzie mogli je urzeczywistnić.  

3. Zarządza poprzez cel dobrego wpływu

Praca managera to w dużej mierze praca na celach strategicznych i operacyjnych, dla całego zespołu i każdego pracownika z osobna. Jako szef musi zadbać o to, by jego pracownicy wiedzieli co mają robić i najważniejsze: PO CO to robią, czyli jakiemu większemu celowi (wykraczającemu poza osobistą tożsamość) służą ich działania. Potrafi łączyć cele osobiste ludzi z celami organizacji i odpowiednio je komunikować w zespole. Ma zaplanowany każdy dzień, miesiąc, kwartał, rok – pracuje na planach krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, dzięki czemu mało rzeczy jest go w stanie zaskoczyć na drodze do celu.  

4. Ma postawę pewności w działaniu

Wysokiej klasy manager ma jasno określoną tożsamość zawodową: wie kim jest, wie co robi i dokąd prowadzi swój zespół. Bierze odpowiedzialność za własne działania i za popełniane błędy, nie szukając wokół winnych, na których można je zrzucić. Ma też dobrze dookreślony system wartości, stanowiący zbiór zasad, którymi kieruje się w codziennej pracy. Jego pracownicy wiedzą czego mogą się po nim spodziewać – jakich rzeczy wymaga, a jakich nie toleruje w zespole. Menadżer jest osobą, która realizuje wartości organizacji i pracuje w sposób moralny, dobrze zna branżę w której pracuje, śledzi zmiany na rynku i działania konkurencji.Swoim zachowaniem i postawą daje przykład innym, tym samym stanowi dla zespołu wzorzec godny naśladowania. Zawsze i wszędzie mówi dobrze o firmie i jej pracownikach.

5. Rozwija pracowników

Jednym z podstawowych zadań managera jest rozwój pracowników w swoim zespole, a więc gotowość do delegowania im trudnych zadań, pomimo pokusy zrobienia tego „szybciej” samemu. Ludzie najszybciej uczą się przez doświadczenie, gdy sami wpadają na odpowiedź, rozwiązanie i właśnie, kiedy robią rzeczy trudne. Zamiast dawania gotowych rozwiązań, zachęca swoich pracowników do samodzielnego ich poszukiwania. Stawia pracownikom wyzwania, pobudza ich do myślenia, kwestionowania własnych założeń i rutynowych sposobów działania. Pokazuje, że mogą osiągnąć więcej, niż do tej pory im się wydawało. Manager powinien być również otwarty na innowacyjność i kreatywność swoich pracowników, gotowy wprowadzać te pomysły w życie i przekazywać część odpowiedzialności swoim pracownikom.

6. Zna mechanizmy działania ludzi w zespole

Dziś zarządzanie zespołem to przede wszystkim wysoko rozwinięte umiejętności miękkie, komunikacyjne, umiejętność rozpoznawania mechanizmów kierujących zachowaniem ludzi i sposobem w jaki się motywują do działania, oraz duża wiedza o człowieku. Dobry manager bardzo dobrze zna ludzi w swoim zespole, ich osobiste wartość, jak również ich mechanizmy działania. Wie jak reagują na różne komunikaty i potrafi dopasować swój język do każdego odbiorcy. Zna mechanizmy motywacyjne swoich pracowników – to, czy pracownik motywuje się „uciekaniem od kary”, czy „podążaniem ku nagrodzie” i tu również biegle posługuje się komunikacją odpowiednią dla danego mechanizmu.  

7. Nigdy nie przestaje się rozwijać

Manager musi stale podnosić swoje kompetencje, uczyć się nowych rzeczy, być na bieżąco z nową wiedzą na rynku i śledzić nowinki w swojej branży. Jeśli jego zespół pracuje z klientem, musi uczyć pracowników nowoczesnych form sprzedaży i obsługi klienta, aby jego zespół pracował na najbardziej aktualnych narzędziach. Dbać szczególni o rozwój swoich kompetencji miękkich, w tym komunikacyjnych, ponieważ to one w dużej mierze determinują jakość jego pracy z zespołem.  

Autor Anna Modrzewska

Please follow and like us:
Pin Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram