Kompetencje przyszłości – umiejętność pracy głębokiej

Kompetencje przyszłości – umiejętność pracy głębokiej

26 stycznia, 2024 Biznes IPI 0

Zdolność do wykonywania pracy głębokiej staje się coraz rzadsza, tymczasem jej wartość dla naszej gospodarki wzrasta.

Przewidywanie rozwiązań przyszłości

Wieloletni prezes firmy Walt Disney, Bob Iger, podczas swoich wykładów często podkreślał, jak niezwykle ważne w biznesie i budowaniu wielkiej marki jest to, by „stać jedną stopą w teraźniejszości, a drugą w przyszłości”. To oczywiste, że każdy manager musi być skupiony na bieżących działaniach operacyjnych organizacji, jak i na aktualnych zewnętrznych okolicznościach gospodarczych. Wszystkie te działania są istotne w kontekście sukcesu firmy. Jednak równie ważne jest „kreowanie przyszłości w momencie teraz”. Nie możemy być fizycznie nigdzie indziej, jak tylko w teraźniejszości i to od naszego obecnego sposobu myślenia o przyszłości, w dużej mierze zależą aktualne wybory oraz działania. Stąd tak ważne staje się patrzenie w przyszłość tak daleko jak to możliwe, planowanie długofalowego kierunku, w którym zmierza mój biznes, jak również planowanie kroków do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Co jednak zrobić, kiedy przyszłość po pandemii jest mało wyraźna? A to, co nieznane może budzić lęk. Warto zastanowić się nad odpowiedzią na pytania: Dokąd zmierza cała branża i połączone z nią sektory? Jakie są warunki dla biznesu obecnie oraz jakie warunki dla biznesu mogą powstać na przestrzeni miesięcy i kilku lat? Jaka jest rola managera w obecnym czasie i jakimi kompetencjami powinien dysponować topowy manager po pandemii?

Aby ułatwić znalezienie odpowiedzi na te pytania, manager może przeanalizować obecne trendy takie jak np. założenia czwartej rewolucji przemysłowej. Według Klausa Schwaba autora tego określenia oraz założyciela i prezesa Światowego Forum Ekonomicznego, czy chcemy czy nie, już na przełomie wieków zaczęliśmy uczestniczyć w procesie kolejnych, potężnych zmian w świecie.

Rewolucja 4.0

Pierwszej rewolucji przemysłowej, bazującej na energii wodnej i parowej, która zmechanizowała produkcję w przemyśle, doświadczyliśmy na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Druga rewolucja przemysłowa wykorzystywała energię elektryczną, a jej symbolem stała się żarówka. Trzecia rewolucja nastąpiła wraz z wprowadzeniem komputerów do przemysłu oraz zautomatyzowania procesów. Czwarta rewolucja opiera się na inteligentnej, połączonej technologii nie tylko wewnątrz organizacji, ale także w codziennym życiu. Jej istotą jest przeniesienie większości decyzji z gestii ludzi, do kompetencji maszyn oraz zatarcie granic między tym, co biologiczne a tym, co cyfrowe. Głównymi siłami napędowymi tych zmian są między innymi: Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, druk 3D, autonomiczne pojazdy czy zaawansowana robotyzacja.

W rezultacie tych trendów pojawiają się nowe modele biznesowe czy przełomowe innowacje, które przyspieszają zmiany w łańcuchu wartości dla klienta np.: systemie produkcji, transporcie czy sposobach dostaw. Trendy te mają również duży wpływ na społeczeństwa i kultury. Dlatego nie możemy udawać, że zmiany te nas w jakiś sposób ominą. Brak reakcji na nie może oznaczać dla firmy, pozostanie mocno w tyle, a nawet wykluczenie. Rewolucja przemysłowa wymusi również kolejny, silny trend w procesie kształcenia managerów czy sposobach myślenia w biznesie, jak również przewodzenia organizacją.

Ćwicz umiejętności wymagające głębokiego myślenia

Żyjemy w dobie ciągłego odciągania nas od rzeczy wymagających trudu poznawczego. Używamy „instynktownych” i łatwych w obsłudze urządzeń, programów komputerowych. Coraz mniej piszemy odręcznie, a w zamian korzystamy z szybszych komputerów. W rezultacie częściej również robimy rzeczy łatwiejsze i płytkie, które nie wymagają zapamiętywania lub umiejętności wnioskowania przyczynowo skutkowego.
Według ekonomistów z MIT Erika Brynjolfsson’a i Andrew McAfee technologia pędzi do przodu, tymczasem wiele naszych umiejętności i metod organizacji pozostaje w tyle. Zauważamy, że technologia jest coraz bardziej udoskonalana. Zaczyna zwiększać się przepaść między umiejętnościami człowieka, a maszyny. Pracodawcy mogą również chętniej zatrudniać nowe, tańsze w utrzymaniu technologie zamiast ludzi. Dlatego by nadal być atrakcyjnym pracownikiem i cały czas dostarczać wysoką wartość dla organizacji manager potrzebuje umiejętności szybkiego uczenia się rzeczy nowych i często trudnych. Innymi słowy, aby odnosić sukces, musisz dać z siebie dużo więcej niż przeciętnie, a to wymaga pogłębionej pracy, myślenia i koncentracji.

Praca głęboka to czynności zawodowe wykonywane w stanie koncentracji przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności poznawczych. Czynności te tworzą nowe wartości, sprzyjają doskonaleniu umiejętności i są trudne do powtórzenia. Przykładem może być tworzenie różnych scenariuszy czy przyszłych konsekwencji wynikających z teraźniejszych decyzji, pisanie pracy doktorskiej, artykułu czy tworzenie zupełnie nowych rozwiązań w zarządzaniu firmą. Jednak zdolność do wykonywania pracy głębokiej staje się coraz rzadsza, tymczasem jej wartość dla naszej gospodarki wzrasta. Dlatego nieliczni, którzy nabędą tą umiejętność i uczynią ją podstawą swego życia zawodowego, odniosą sukces.

Nowe oblicze marki osobistej?

Dzięki ponad przeciętnym umiejętnościom, trudnym do powtórzenia a wypracownym poprzez głębokie zaangażowanie umysłu jesteśmy w stanie zwiększyć popyt na własne usługi w swojej specjalizacji i tak z pracowników wysoko wykwalifikowanych stać się „supergwiazdą”. W czasie pandemii, dzięki narzędziom komunikacyjnym odległość przestała mieć tak duże znaczenie, a nowe technologie umożliwiły pracę na drugim końcu świata bez wychodzenia z własnego salonu. Firmom coraz częściej opłaca się zatrudniać „supergwiazdy” w swojej branży z najdalszych zakątków świata. Liczą się umiejętności i proponowane przez wybitnych fachowców rozwiązania. Ważne jest, aby poszerzać umiejętność uczenia się skomplikowanych rzeczy oraz umiejętności tworzenia rozwiązań na najwyższym poziomie pod względem ich jakości i szybkości.

Warunkiem koniecznym w sukcesie są również wysokie kompetencje komunikacyjne, które są jednym z kluczowych elementów marki osobistej ponieważ każdy pomysł, produkt czy idea potrzebują być dobrze połączone z odbiorcą. Dobra komunikacja to kolejna kompetencja managera, dzięki której może z sukcesem rozwijać swoją markę osobistą i skuteczniej odnaleźć się w nowej rzeczywistości gospodarczej.

1. K. Schwab – Czwarta rewolucja przemysłowa
2. E. Brynjolfsson, A. McAfee – Wyścig z maszynami
3.4.5 C.Newport – Praca głęboka

Please follow and like us:
Pin Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram