TRENER NLP

TRENER NLP

Szkolenie adresowane jest do każdego uczestnika, który ukończył kurs Praktyka NLP i chce dalej doskonalić swoje umiejętności w zakresie komunikacji i własnych strategii sukcesu w pracy oraz w relacjach prywatnych. Szkolenie rozwija kompetencje pod kątem zawodowym dla trenerów, managerów, handlowców i każdej osoby, dla której praca wiąże się z budowaniem i utrzymywaniem długofalowych relacji z ludźmi. Jest również szczególnie ważne i użyteczne dla tych, którzy na co dzień tworzą i zarządzają zespołami, przeprowadzają ludzi przez nowe wyzwania i zmiany.

Poznajesz strukturę prowadzenia szkolenia

Podczas szkolenia uczysz się budowania zasobnych stanów wewnętrznych oraz nabywasz umiejętności inteligencji emocjonalnej. Rozszerzasz możliwość zarządzania mechanizmami wewnętrznymi poprzez budowanie swojej tożsamości oraz postawy wysokiej samooceny.

Uczysz się postawy trenera

W jaki sposób trener powinien budować swoja postawę.

Dowiesz się jak zaplanować rezultat szkolenia

Na spotkaniach pogłębiamy umiejętności pozyskiwania i zarządzania informacjami o tym jak ludzie motywują się i podejmują decyzje. Dowiesz się jak stosować właściwą komunikację do siebie i innych oraz rozwiniesz umiejętności dbania o swoje zdrowie psychiczne poprzez stosowanie właściwej komunikacji do siebie i innych.

Stajesz się wzorem dla innych

Podczas szkolenia odkryjesz mechanizmy motywacyjne, to znaczy skuteczną motywację siebie i innych poprzez motywację wewnętrzną, którą tworzą wartości godnościowe.

32

Zrobionych szkoleń

168

Trenerów

20 lat

Doświadczenia

PROGRAM

Moduł 1: Budowanie tożsamości trenera
-Wyłanianie wartości.
-Zbudowanie wspierających przekonań.
-Planowanie stanów emocjonalnych.

Moduł 2: Budowanie indywidualnych założeń, na których pracuje trener
-Określenie zasad, którymi kieruje się trener.
-Wyłonienie kluczowych założeń w pracy trenera.
-Dookreślenie własnych celów i rezultatów w roli trenera.

Moduł3: Jak się uczą ludzie dorośli?
-Poznanie badań dotyczących przyswajania wiedzy przez ludzi dorosłych.
-Struktury komunikatów do ludzi dorosłych.
-Mechanizmy nabywania umiejętności i działania (praca na operatorach modalnych)

Moduł 4: Struktury językowe
-Rola języka w szkoleniu.
-Założenia w języku.
-Struktury czasu w języku.
-Metafory, symbole, opowiadanie historii.

Moduł 5: Sztuka zadawania pytań otwierających możliwości
-Różnica między aktywnymi i pasywnymi wzorcami języka.
-Nieświadome wzorce językowe – język wpływu.
-Wysyłanie precyzyjnych założeń w pytaniach.

Chcesz zapytać nas o kurs?

O szkoleniu

Jak to jest, że po niektórych szkoleniach szybko mam dobre efekty i pracują dla mnie latami? A na innych było „fajnie”, ale zmiany nie następują i właściwie mam brak jakichkolwiek rezultatów? Jak to się dzieje, że jedna osoba coś mówi i wszyscy jej słuchają, a inna mówi i ludzie są „myślami gdzieś indziej”? Kluczem do odpowiedzi na te pytania jest nie to CO prelegent mówi, ale to W JAKI SPOSÓB to mówi, czyli struktura szkolenia, wykładu, prelekcji. Okazuje się, że wszyscy skuteczni nauczyciele czy wielcy mówcy komunikują się z audytorium w pewien określony sposób, który poznasz właśnie na tym warsztacie. Podczas tego kursu uczysz się: Sposobu w jaki mówić do ludzi, aby uzyskać ich stałą uwagę, aby zapamiętali najważniejsze elementy z mojej wypowiedzi oraz wprowadzili pożądane zmiany. Zgłębiasz wiedzę na temat tego, jak ludzie dorośli przyswajają informacje i w związku z tym w jaki sposób prowadzić efektywne warsztaty, treningi czy spotkania zespołowe adekwatne do potrzeb tej grupy odbiorców. Trener występuje w roli autorytetu, dlatego musi w sposób odpowiedzialny dobierać słowa i mieć duże zrozumienie struktur językowych, których używa, oraz tego, jak każda z nich oddziaływuje na sposób myślenia i zachowania ludzi. Dlatego podczas warsztatów kładziemy szczególny nacisk na jakość komunikacji oraz świadomość używanego języka, aby kursanci po Twoich szkoleniach osiągali dużo więcej, niż się spodziewali.

Rezerwacja szkolenia

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram