BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Budowanie
marki osobistej

Przywództwo to budowanie organizacji i ciągły rozwój ludzi. Szkolenie prowadzone jest na podstawie autorskich metod nauczania oraz projektów uczestników. Szkolenie składa się z
20% teorii i 80% praktyki

Tworzenie marki

Znasz i potrafisz ułożyć elementy i zasady tworzenia marek i marki osobistej.

Pewność w działaniu i opanowanie

Stajesz się modelem swojej roli, wzorem dla innych.

Tworzenie procesów

Potrafisz przekonać innych, że niemożliwe jest możliwe.

Świadomość

Świadomość własnych procesów wewnętrznych i opanowanie nad emocjami.

9

Stworzonych firm

16

Zbudowanych marek

20 lat

Doświadczenia

PROGRAM

Moduł 1: Wystąpienia publiczne (online/offline)
Warsztaty wizerunkowe, podczas których CEO zyskuje większą pewność siebie w działaniu, poprzez rozwijanie odpowiedniej postawy w trakcie autoprezentacji i występowania przed audytorium. Podczas zajęć zostaną poruszone najważniejsze aspekty, które pomogą CEO odpowiednio zaprezentować się przed kamerą i jednocześnie pozwolą osiągnąć pożądane cele, za pośrednictwem m.in. mediów tradycyjnych oraz internetowych.
-Jak uruchomić przeponę rozgrzać aparat mowy i wyzwoli moc w głosie.
-Jak zwiększy atrakcyjność wypowiedzi na spotkaniu i w mediach.
-Jak ustawić się przed kamerą, jak świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną.
-Czym jest setka w telewizji? Jak nie przegadać tematu? Jak porwać widza historią (naszą, brandu, instytucji)?

Moduł 2: Komunikacja wizerunkowa
-Zasady skutecznego storytellingu.
-Jak komunikować się, aby zainteresować odbiorcę.
-Wizerunek biznesowy na LinkedIn.
-Jak prowadzić dyskusje i motywować do działania.
-CEO w mass mediach.
-Sposoby zainteresowania tematem oraz własną ideą.
-Tworzenie oraz realizacja strategii wizerunkowej – jak mierzyć jej efek

Moduł 3: Skuteczna komunikacja w zarządzaniu
• Warsztaty, podczas których CEO rozwija wysokie kompetencje komunikacyjne, pożądane u każdego managera. Szkolenie rozwija umiejętności skutecznego zarządzania i motywowania zespołu. Podczas warsztatów CEO poszerza swoją wiedzę jak prezentować swoją ideę współpracownikom, w sposób który silnie łączy wokół niej ludzi i motywuje długofalowo.
-Jak dobrze komunikować się w systemie wzrokowym, słuchowym i kinestetycznym, aby trafnie docierać do wszystkich odbiorców.
-Sztuka konstruowania i wysyłania założeń w komunikacie – Co to jest komunikacja i co w sobie zawiera komunikat.
-Rola „meta-schematu” wystąpień publicznych, komunikacji do klientów i współpracowników, czyli struktury wypowiedzi, która uzyskuje uwagę słuchaczy, niweluje opór oraz łączy audytorium z prezentowaną ideą.
-Rola wybranych struktur lingwistycznych modelu Miltona Ericksona oraz kiedy i jak je używać, aby uzyskać pożądane rezultaty.

Moduł 5: Rola coachingu w pracy CEO – sztuka zadawania pytań
Warsztaty ukierunkowane na rozwój i uzupełnienie kompetencji komunikacyjnych w zarządzaniu organizacją i ludźmi o nowe sposoby negocjacyjne, budowania relacji, motywowania i inspirowania. Uczestnicy nabywają kompetencje z zakresu sztuki zadawań pytań otwierających możliwości, tam gdzie do tej pory rozmówcy mogli jedynie dostrzegać ograniczenia.
-Kluczowa rola pytań w komunikacji.
-Umiejętność zadawania pytań – pytania ukierunkowane, stymulujące motywację i skierowanie na rozwiązywanie problemów.
-Rozumienie języka i precyzyjna komunikacja – tworzenie nowych efektywnych sposobów w myśleniu i działaniu.

Chcesz zapytać nas o kurs?

O projekcie

Opis projektu
Przed pandemią wiele firm i ich prezesów nie przykładało dużej wagi do wizerunku w sieci, biznes rozwijał się w bezpośrednich relacjach z klientami. Jednak obecnie wizerunek w świecie wirtualnym jest pierwszą formą kontaktu, a zatem m.in. profesjonalnie zbudowana marka CEO, przekłada się na szybszą realizację celów biznesowych. Odpowiednie narzędzie, jakim jest boss-branding, przygotowuje liderów do efektywnego reprezentowania firmy na zewnątrz i wewnątrz organizacji.

Dla kogo?
Budowanie wizerunku marki osobistej jest procesem przeznaczonym dla osób wymagających i dbających o wysoką jakość w życiu i biznesie, prezesów, właścicieli firm i managerów C-level.
Proponowane szkolenie to pakiet obejmujący cztery obszary, które decydują o kolejnych etapach sukcesu w biznesie:
-umiejętności autoprezentacji (online oraz offline);
-komunikacja wizerunkowa;
-doskonałe kompetencje komunikacyjne w zarządzaniu w tym kompetencje coachingowe, czyli sztuka zadawania „właściwych” pytań, które wprowadzają zmianę.

Korzyści ze współpracy
-posiadasz umiejętność doskonałej autoprezentacji na żywo i przed kamerą, wie, jak uruchomić przeponę, rozgrzać aparat mowy i wyzwoli moc w głosie.
-posiadasz większą wiedzę i umiejętności z zakresu atrakcyjnego konstruowania wypowiedzi.
-wiesz, jak budować swój wizerunek zgodny z własną marką. Potrafi doskonale pracować z kamerą i świadomie zarządzać swoją komunikacją niewerbalną.
-dysponujesz nową, szerszą wiedzą, jak efektywnie zarządzać ludźmi i wie, jak uzyskiwać porządane rezultaty w tym obszarze.
-wiesz, jak i jakie zadawać pytania by wprowadzały one zmianę i motywowały do działania.
-zyskujesz wiekszą “pewność siebie” wizerunkowo i osobiście.
Dodatkowo:
W ciągu pół roku po zakończeniu szkolenia uczestnikowi przysługują 3 bezpłatne indywidualne konsultacje z prowadzącymi.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram