AKADEMIA WYBITNEGO PRZYWÓDCY – CZ. 1

Akademia Wybitnego przywódcy cz. 1

Przywództwo to nie tylko kierowanie organizacją, ale również ciągły rozwój ludzi. Nasze szkolenie opiera się na autorskich metodach nauczania i projektach uczestników, zapewniając unikalne doświadczenie. Skupia się ono na praktyce, oferując 80% czasu na zdobywanie umiejętności w środowisku rzeczywistym, podczas gdy teoria stanowi 20% całkowitego programu. Dzięki temu nasi uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę, ale także rozwijają praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego przywództwa i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Łączysz pracowników z firmą na poziomie wartości

Po szkoleniu masz jasno określoną wizję tego dokąd i jak prowadzisz swój zespół. Potrafisz komunikować poprzez głębokie mechanizmy komunikacyjne, a nie tylko korzyści, które motywują krótkofalowo. Przedstawiasz pomysły i zadania tak, aby inspirować do działania i integrować innych z projektami.

Zyskujesz pewność w działaniu i opanowanie

W sytuacji zarządzania zmianą i sytuacji kryzysowej. Dobrze zarządzasz i dobrze współpracujesz ze swoimi emocjami i potrafisz skutecznie zarządzać emocjami zespołu.

Budujesz długofalowe zaangażowanie zespołu

Potrafisz przekonać innych, że “niemożliwe jest możliwe” – Komunikujesz się efektywniej na bazie wzorców myślenia oraz założeń języka, a nie tylko odnosisz się do zachowania.

Motywowanie i inspirowanie

Potrafisz przekonać innych, że niemożliwe jest możliwe. Łączysz cele indywidualne pracowników z celami organizacji, dzięki czemu zapobiegasz wypaleniu zawodowemu pracowników i trendom takim jak Quiet quitting czy Great resignation.

69

Zrobionych szkoleń

69

Uczestników 

20 lat

Doświadzcenia

PROGRAM

Moduł 1: Jak połączyć cele indywidualne z celami organizacji
-Rozwój w roli Top Lidera jako wyrażanie wizji, misji wartości firmy w relacjach z klientami, zespołem, przełożonymi – Czym jest np. odpowiedzialność dla mnie, a jak rozumie ją mój zespół?
-Budowanie spójności i postawy utożsamienia z Wizją, Misją, Wartościami firmy – „Firma to Ja; Ja to firma”. – Jak zrealizować swoją karierę i karierę moich ludzi w firmie w której jesteśmy?
-Budowanie świadomości obowiązków i roli w relacjach w firmie
oraz w relacjach z klientami. – Z kim i dla kogo chcą pracować ludzie? Jak stać się dobrym szefem dla ludzi?

Moduł 2: Budowanie tożsamości i postawy asertywnej efektywnego lidera.
-Jak nie wchodzić w postawę manipulacyjną, uległą i agresywną, a pozostać zawsze asertywnym w roli lidera.
-W jaki sposób nie dać się złapać w pułapki wchodzenia w rolę wybawcy i „robienia wszystkiego za zespół”.
-Jak efektywnie reagować w sytuacjach przeładowania informacjami.
-Odkrycie osobistej strategii zrealizowanych celów. – Jak robię sukcesy małe, to mogę i duże, trzeba tylko powtórzyć ten sam scenariusz na wielką skalę, jaki to scenariusz? Dowiemy się podczas tego modułu.

Moduł 3: Zarządzanie przez wartości i współpraca z emocjami.
-Zwiększanie świadomości czym są wartości i jak wpływają na nasze decyzje. – Jak np. rozumiem wartość, rzetelność i ją realizuję, a jak rzetelność realizuje mój zespół? Jak uwspólnić cele na bazie wartości?
-Wyłonienie osobistych wartości w swojej płaszczyźnie zawodowej. – Po co, dlaczego i z jakim celem codziennie rano wstaję do pracy?
-Wartości jako najsilniejsza motywacja człowieka. – Czy to co wybieram, jest tym co faktycznie jest dla mnie ważne? Sprawdźmy.
-Umiejętność współpracy z własnymi emocjami i budowanie postawy pewności w działaniu. – Czym są emocje, dlaczego jedni reagują w tych samych sytuacjach ze spokojem, a inni nie? Czy możemy wybierać nasze emocje?

Moduł 4: Rola komunikacji w zarządzaniu:przekazywanie niewygodnych informacji zwrotnych, delegowanie zadań, zarządzanie poprzez cele.
-Budowanie umiejętności komunikacji poprzez cele i rezultaty. – Skoro ja wiem, po co i dlaczego i mam motywację, to jak przekazać to innym by “zarazić ich energią do działania”.
-Jak dobrze komunikować się w systemie wzrokowym, słuchowym i kinestetycznym, aby trafnie docierać do wszystkich odbiorców? – Czyli, dlaczego marzyciele patrzą w niebo, a uczestnicy zebrań w podłogę i jak tą wiedzę przełożyć na zarządzanie.
-Rozwiązywanie konfliktów poprzez różne pozycje percepcji. – “Postaw się na moim miejscu” ćwiczenie poprzez które faktycznie to mogę zrobić, do zastosowanie nie tylko w zarządzaniu.
-Udzielanie feedbacku. – Czyli, jak mówić, by nie wyzwalać w ludziach poczucia winy, wstydu czy żalu. Dobrego managera poznaje się po tym, jak przekazuje trudne informacje.

Moduł 5: Psychologiczne aspekty motywowania zespołu. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?
-Jak dobrze rozpoznawać i rozumieć swoje mechanizmy działania i zachowania? – Czyli, np. co robię gdy “puszczają mi nerwy” i co mówię do siebie tuż przed tym? Co powiedzieć do siebie innego, by mówić to co trzeba, a nie to co podpowiada mózg gadzi.
-Sprawne posługiwanie się mechanizmami rządzącymi procesami zachodzącymi w ludzkich umysłach. – Czy oni rozumieją co do nich mówię? Co słyszą gdy mówię, że “trzeba zrobić x” i czy ktoś poczuwa się wtedy do odpowiedzialności?
-Jak łatwo przestać myśleć, że wszyscy funkcjonują tak jak my, by za chwilę nie zarządzać tylko sobą w czasie.
-Skąd i w jaki sposób zdobywać informacje o tym, jak ludzie się motywują i podejmują decyzje. – Nauka poprzez ćwiczenia, które trenują sprawne i logiczne myślenie nie tylko przy deadlinach.

Moduł 6: Struktura prezentacji w modelu “po co, jak, co, co jeśli?”
-Warsztaty – delegowanie zadań. – Gdy przychodzi “trzeba”, to Pani Trzeba robi, czyli jak mówić, by wszyscy wiedzieli kto i nad czym ma pracować i to robili.
-Komunikacja celów i rezultatów, które łączą zespoły. – Czy w lewo, czy w prawo, na rowerze czy biegiem, SMART, a może SPRINT co mówić, by każdy wiedział co robić i na kiedy.
-Udzielanie feedbacku, również negatywnego. – Nie łatwa sztuka, trzymania ludzi z dala od depresji, czyli które słowa “ranią”, a które motywują?
-Pisanie maili. – Nie każde słowo ma znaczenie tak duże, jak struktura w której się zawiera. Pisanie jest sztukę, nie bez powodu i wszystkie je poznamy.
-Angażowanie zespołu, czyli wzbudzanie długofalowej, wewnętrznej motywacji. – Czyli, co zrobić by ludziom “chciało się chcieć” pracować?

Chcesz zapytać nas o kurs?

O szkoleniu

W czasach “Great Resignation”, “Quiet quitting”, rosnącej rotacji pracowników i nowych pokoleń na rynku pracy, gdy coraz więcej osób odczuwa coraz mniejsze zaangażowanie w pracę, traci poczucie sensu tego dlaczego i po co pracuje, menadżerom jest znacznie trudniej długofalowo zmotywować pracowników. Dlatego zarówno sami menadżerowie, jak i ich przełożeni szukają rozwiązań, które:
-zbudują długofalowe zaangażowanie i motywację w zespole;
-sprawią, że ludzie wiedzą dlaczego pracują w wybranej firmie i się z nią utożsamią;
-złączą pracowników z firmą na poziomie wspólnych wartości;
-sprawią, że ludzie chcą z managerami i dla danej firmy pracować latami.
Wysoce wykwalifikowani Managerowie stanowią wielką przewagę firmy nad konkurencją. To oni stanowią jej trzon i na nich spoczywa największa odpowiedzialność za realizowanie celów strategicznych organizacji oraz rozwiązywanie wszelkich problemów, jakie niosą z sobą niepewne czasy. Dlatego inwestując w dobre szkolenia managerskie, inwestujesz w zysk swojej firmy. Szkolenie przeznaczone jest dla managerów, którzy
-chcą mieć jasno określoną wizję tego, dokąd prowadzi swój zespół;
-chcą być świadomi swoich procesów wewnętrznych;
-chcą bardzo dobrze panować nad emocjami;
-chcą znać wartości osobiste, cele oraz mechanizmy motywacyjne swoich pracowników i potrafić je sprawnie połączyć z celem nadrzędnym i wartościami swojej organizacji.
-chcą być osobą pewną w działaniu, która świetnie się komunikuje,
-pragną “niemożliwego” i chcą potrafić przekonać innych, że niemożliwe jest możliwe.
-chcą być dla ludzi wzorcem, modelem swojej roli, którą inni się inspirują.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram