PRAKTYK NLP

PRAKTYK NLP

“i wiem kim jestem”

Kurs ten jest certyfikowanym szkoleniem znanym na całym świecie. Oferuje rozwiązania, które pozwalają każdemu odkryć jak nadać sens swojemu życiu.

Czuję się pewnie w życiu

W jaki sposób mózg modeluje świat i własne doświadczenia i kształtuje je w mapy mentalne? Jak to rozpoznawać i zmieniać tak, by mi to służyło? Jaki wpływ ma percepcja i struktury doświadczenia na realizację celów.

Wierzę w siebie i swoje możliwosci

Dowiadujesz się czym są wartości, emocje i przekonania i jak z nimi współpracować. Jakie są rodzaje oraz jaka jest rola przekonań o sobie i o świecie w drodze do osiągnięcia upragnionego życia i lepszej codzienności.

Wiem dokąd zmierzam

Uczysz się przedłożyć to co jest ważne nad to co jest chwilowe. Potrafisz budować długofalowe strategie planowania i realizacji celów. Nabywasz umiejętności zmiany stanów ograniczających takich jak żal, smutek, lęk na mocno wspierające w realizacji celu.

Buduje spokojne i radosne życie

W jaki sposób tożsamość, wartości, przekonania, umiejętności, środowisko i zachowania działają w życiu oraz jaki jest ich wpływ i znaczenie przy realizacji celów. Podczas szkolenia budujesz własną drogę do większej skuteczności w działaniu, a także budujesz spójność i harmonię wewnętrzną.

43

Zrobionych
Szkoleń

369

Praktykantów

20 lat

Doświadczenia

PROGRAM

Moduł 1: Nadajesz sens swojemu życiu.
Percepcja, język i przetwarzanie danych są kluczowe dla naszych myśli dla tego jak umysł konstruuje rzeczywistość? Odkryj, w jaki świadomy sposób formować swoje mapy mentalne, by osiągnąć cele. Jak wypracowane nawyki wzmacniają życie prywatne i zawodowe. Zrozum jaki wpływ ma trwała motywacja. Naucz się sztuki “panowania nad sobą” oraz modelowania zachowań pomagających w różnych sytuacjach. Zrozumienie tych procesów umożliwia skuteczne kierowanie własnym życiem.

Moduł 2: Wartości, przekonania i emocje – co jest czym i jak z nimi współpracować?
“Słomiany zapał” często prowadzi do utraty motywacji po opadnięciu emocji. Kluczowe jest zrozumienie roli wartości jako potężnej motywacji wewnętrznej. Przekonania o sobie i o świecie kształtują nasze życie – jak możemy wykorzystać je do osiągnięcia lepszej codzienności? Istotne jest budowanie systemów wspierających, różnorodnych przekonań oraz skutecznych metod zmiany myślenia o trudnych doświadczeniach.
Transformacja perspektywy z porażki może stać się konstruktywną informacją zwrotną. Pewność siebie w działaniu w nowych i niepewnych sytuacjach jest osiągalna dla każdego. Rozwiązanie “konfliktów wewnętrznych” to budowanie postawy asertywnej i spójnej. Kluczowe jest odczytywanie informacji płynących z emocji przed tym, jak przejmą kontrolę nad logicznym myśleniem – emocje jako cenne informacje zwrotne.

Moduł 3: Właściwe określenie i wyznaczenie drogi do realizacji celów długoterminowych – czyli, jak przedłożyć to co ważne nad to co chwilowe?
Długofalowa strategia planowania i realizacji celów wymaga skutecznego przewidywania i projektowania rezultatów. Kluczowe jest tworzenie dostępu do silnie zasobnych stanów emocjonalnych poprzez proces kotwiczenia. Istotne jest także zmienianie stanów ograniczających, takich jak żal, smutek czy lęk, na te wspierające realizację celu.
Poprzez przekotwiczanie stanów ograniczających oraz analizę własnej tożsamości, wartości, przekonań, umiejętności, środowiska i zachowań, możemy lepiej zrozumieć ich wpływ na nasze życie. Wykorzystując poziomy neurologiczne Roberta Diltsa, możemy praktycznie aplikować teorie do naszych działań, zmierzając do większej efektywności poprzez budowanie spójności i harmonii wewnętrznej.

Moduł 4: Czas, sztuka komunikacji, język dobrego wpływu-wszystko jest komunikacją, czyli nauczmy się robić to dobrze. 
Postrzeganie czasu wpływa na efektywność – zastanówmy się, czym jest czas i jak go rozumiemy. Życie prywatne i przeszłość kształtują nasze cele poprzez formowanie osobistej linii czasu. Jak można ją ulepszyć, wyłaniając, naprawiając i wzbogacając?
Doświadczenia z przeszłości są cennym źródłem dla dzisiejszych i przyszłych celów. Przeorganizowanie negatywnych doświadczeń i uznanie przeszłości jako zasobu to klucz.
Skuteczna komunikacja to sztuka zrozumienia wzorców językowych i wpływu. Jakie pytania zadajemy takie otrzymujemy rezultaty. Sztuka zadawania pytań, które rozwiązują problemy i motywują, otwierają nowe możliwości tam, gdzie były ograniczenia. Jak wykorzystać tę umiejętność do osiągania pożądanych rezultatów?

Moduł 5: Budujemy naszą dobrą przyszłość.
W drodze do sukcesu warto zastanowić się, jakie zasoby już posiadam i jak mogę je efektywniej wykorzystać. Określenie zasobów osobistych, umiejętności, wartości i przekonań jest kluczowe.
Refleksja nad tym, co myślę o świecie, o sobie, o pieniądzach, oraz jakie są moje przekonania, pozwala zbudować zasobne przekonania i lepiej zarządzać emocjami.
Zrozumienie, co stanowi moją największą motywację, pozwala wzmacniać i uzupełniać zasoby, takie jak system wartości i istniejące umiejętności, wykorzystując je do osiągnięcia celów i realizacji życiowego powołania.
Ważne jest też dookreślenie celu zawodowego i stworzenie wizji przyszłości poprzez teraźniejszość w pracy.
Uznanie przeszłości jako zasobu do budowania dobrej przyszłości otwiera nowe perspektywy i pozwala korzystać z doświadczeń w każdym aspekcie życia.

Chcesz zapytać nas o kurs?

O szkoleniu

Być może odbyłeś już wiele różnych kursów i szkoleń, ale nie miałeś, nie miałaś jeszcze okazji skorzystać z takiego, po którym zmiana na lepsze jest trwała i gwarantowana. Praktyk NLP to kurs dla każdej osoby, która chce poprawić jakość swojego życia, lepiej rozumieć siebie i swoje mechanizmy. Dla tych, którzy chcą poprawić swoje relacje osobiste i zawodowe. Dla osób, które nie wierzą we własne możliwości, mają poczucie, że innym jest łatwiej, lepiej, oraz dla tych którzy wiedzą, że mogą więcej, a nie potrafią się przebić. Z punktu widzenia rzeczy, z którymi się mierzę, jest to projekt szkoleniowy dla mnie, jeżeli n.p.: szukam rozwiązania moich codziennych i niecodziennych problemów; chcę przestać przejmować się drobnostkami; raz na zawsze chcę przestać prokrastynować; uważam, że moje emocje przeszkadzają mi w codziennym życiu; określam się jako osoba DDA/DDD i pragnę na nowo przewartościować moją historię życia; określam się jako osoba „wysoko wrażliwa”, pragnę jednak mieć więcej “odporności psychicznej”; stoję na rozdrożu zawodowym; jestem na granicy rozstania lub rozwodu, a nie chcę tego; na codzień pracuję z ludźmi i chciałabym ich skutecznie wspierać i budować z nimi dobre relacje; brakuje mi poczucia sensu w codzienności. Z punktu widzenia tego, co chcę osiągnąć, jest to kurs dla mnie, jeżeli pragnę: większego poczucia sensu w życiu i codzienności; większej akceptacji i zrozumienia siebie i innych; poczucia sprawczości i wewnętrznej siły do działania, naturalnej asertywności; poczucia niezależności i autonomii; szczęśliwego i trwałego związku z wybraną osobą; a w rezultacie trwałego zadowolenia połączonego z oceną własnego życia, jako udanego, wartościowego i sensownego.

Rezerwacja Szkoleń

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram