AKADEMIA WYBITNEGO PRZYWÓDCY – CZ. 2

Akademia Wybitnego przywódcy cz. 2

Przywództwo to budowanie organizacji i ciągły rozwój ludzi. Szkolenie prowadzone jest na podstawie autorskich metod nauczania oraz projektów uczestników. Szkolenie składa się z
20% teorii i 80% praktyki

Efektywnie prowadzisz projekty

Efektywnie prowadzisz projekty i za każdym razem wdrażasz je z sukcesem.

Dobrze współdziałasz

Dobrze współdziałasz w środowisku, w którym równocześnie prowadzonych jest wiele projektów.

Skutecznie zarządzasz interesariuszami

Skutecznie zarządzasz interesariuszami, zespołem projektowym i komunikacją w projekcie.

Otrzymujesz nowe narzędzia

które pomogą Ci zmniejszyć rotację i zwiększyć zaangażowanie pracowników.

69

Zrobionych szkoleń

69

Uczestników

20 lat

Doświadzcenia

PROGRAM

Moduł 1: Wizja, Misja, Wartości oraz podstawy zarządzania projektami
-Rozwijanie roli Top Managera jako wyrażanie wizji, misji wartości firmy w relacjach z klientami, zespołem, przełożonymi – Czym jest np. odpowiedzialność dla mnie, a jak rozumie ją mój zespół?
-Budowanie spójności i postawy utożsamienia z Wizją, Misją, Wartościami firmy – „Firma to Ja; Ja to firma”. – Jak zrealizować swoją karierę i karierę moich ludzi w firmie w której jesteśmy?
-Budowanie świadomości obowiązków i roli w relacjach w firmie oraz w relacjach z klientami. – Z kim i dla kogo chcą pracować ludzie? Jak stać się dobrym szefem dla ludzi?

Moduł 2: Podstawy zarządzania wymaganiami i zakresem w projekcie oraz budżetowanie czasu
-Zwiększanie świadomości czym są wartości i jak wpływają na nasze decyzje. – Jak np. rzetelność rozumiem i realizuję ja, a jak mój zespół? Jak uwspólnić cele na bazie wartości?
-Wyłonienie osobistych wartości w swojej płaszczyźnie zawodowej. – Po co, dlaczego i z jakim celem codziennie rano wstaję do tej pracy?
-Wartości jako najsilniejsza motywacja człowieka. – Czy to co wybieram, jest tym co faktycznie jest dla mnie ważne? Sprawdźmy.
-Umiejętność współpracy z własnymi emocjami i budowanie postawy pewności w działaniu. – Czym są emocje, dlaczego jedni reagują w tych samych sytuacjach ze spokojem, a inni nie? Czy możemy wybierać nasze emocje?

Moduł 3: Rola komunikacji w zarządzaniu:przekazywanie niewygodnych informacji zwrotnych, delegowanie zadań, zarządzanie poprzez cele.
-Budowanie umiejętności komunikacji poprzez cele i rezultaty. – Skoro ja wiem, po co i dlaczego i mam motywację, to jak przekazać to innym by “zarazić ich energią do działania”.
-Jak dobrze komunikować się w systemie wzrokowym, słuchowym i kinestetycznym, aby trafnie docierać do wszystkich odbiorców? – Czyli, dlaczego marzyciele patrzą w niebo, a uczestnicy zebrań w podłogę i jak tą wiedzę przełożyć na zarządzanie.
-Rozwiązywanie konfliktów poprzez różne pozycje percepcji. – “Postaw się na moim miejscu” ćwiczenie poprzez które faktycznie to mogę zrobić, do zastosowanie nie tylko w zarządzaniu.
-Udzielanie feedbacku. – Czyli, jak mówić, by nie wyzwalać w ludziach poczucia winy, wstydu czy żalu. Dobrego managera poznaje się po tym, jak przekazuje trudne informacje.

Moduł 4: Rola komunikacji jako element wyrózniającej kultury organizacji w zarządzaniu cz. 2
-Jak dobrze rozpoznawać i rozumieć swoje mechanizmy działania i zachowania? – Czyli, np. co robię gdy “puszczają mi nerwy” i co mówię do siebie tuż przed tym? Co powiedzieć do siebie innego, by mówić to co trzeba, a nie to co podpowiada mózg gadzi.
-Sprawne posługiwanie się mechanizmami rządzącymi procesami zachodzącymi w ludzkich umysłach. – Czy oni rozumieją co do nich mówię? Co słyszą gdy mówię, że “trzeba zrobić x” i czy ktoś poczuwa się wtedy do odpowiedzialności?
-Jak łatwo przestać myśleć, że wszyscy funkcjonują tak jak my, by za chwilę nie zarządzać tylko sobą w czasie.
-Skąd i w jaki sposób zdobywać informacje o tym, jak ludzie się motywują i podejmują decyzje. – Nauka poprzez ćwiczenia, które trenują sprawne i logiczne myślenie nie tylko przy deadlinach.

Moduł 5: Style przywódcze w efektywnym zarządzaniu w tym ekspertami, zamknięcie projektu.
-Czym są osobiste strategie celu? – Czyli, jak to się dzieje, że raporty zawsze piszę na czas, ale nigdy nie mam czasu na nauczenie się ich prezentowania?
-Odkrycie osobistej strategii zrealizowanych celów. – Jak robię sukcesy małe, to mogę i duże, trzeba tylko powtórzyć ten sam scenariusz na wielką skalę, jaki to scenariusz? Dowiemy się podczas tego modułu.
-Strategia modelowania samego siebie. – Jak wykorzystać to kim byłem, to kim jestem, do tego kim chcę się stać?
-Pozaświadome mechanizmy i wzorce zachowań ludzi. – Co, jak i kiedy sprawia, że moi pracownicy piją kawę zamiast pracować? Co, jak i kiedy sprawia, że pracują zamiast plotkować?

Moduł 6: Świadome budowanie kultury organizacji, jako narzędzie do budowania lojalności pracowników oraz podnoszenia wartości firmy.
-Warsztaty – delegowanie zadań. – Gdy przychodzi “trzeba”, to Pani Trzeba robi, czyli jak mówić, by wszyscy wiedzieli kto i nad czym ma pracować i to robili.
-Komunikacja celów i rezultatów, które łączą zespoły. – Czy w lewo, czy w prawo, na rowerze czy biegiem, SMART, a może SPRINT co mówić, by każdy wiedział co robić i na kiedy.
-Udzielanie feedbacku, również negatywnego. – Nie łatwa sztuka, trzymania ludzi z dala od depresji, czyli które słowa “ranią”, a które motywują?
-Pisanie maili. – Nie każde słowo ma znaczenie tak duże, jak struktura w której się zawiera. Pisanie jest sztukę, nie bez powodu i wszystkie je poznamy.
-Angażowanie zespołu, czyli wzbudzanie długofalowej, wewnętrznej motywacji. – Czyli, co zrobić by ludziom “chciało się chcieć” pracować?

Moduł 7: Cztery strategie komunikacyjne
-Warsztaty – delegowanie zadań. – Gdy przychodzi “trzeba”, to Pani Trzeba robi, czyli jak mówić, by wszyscy wiedzieli kto i nad czym ma pracować i to robili.
-Komunikacja celów i rezultatów, które łączą zespoły. – Czy w lewo, czy w prawo, na rowerze czy biegiem, SMART, a może SPRINT co mówić, by każdy wiedział co robić i na kiedy.
-Udzielanie feedbacku, również negatywnego. – Nie łatwa sztuka, trzymania ludzi z dala od depresji, czyli które słowa “ranią”, a które motywują?
-Pisanie maili. – Nie każde słowo ma znaczenie tak duże, jak struktura w której się zawiera. Pisanie jest sztukę, nie bez powodu i wszystkie je poznamy.
-Angażowanie zespołu, czyli wzbudzanie długofalowej, wewnętrznej motywacji. – Czyli, co zrobić by ludziom “chciało się chcieć” pracować?

Moduł 8: Prezentacje
-teza, argumentacja i cel, który niweluje tremę.
-feedback i udoskonalanie prezentacji.

Chcesz zapytać nas o kurs?

O szkoleniu

Rozwój własny lidera ma znaczenie dla rozwoju organizacji, a dyscyplina, dobre nawyki i właściwe ujęcie rzeczy nie przychodzą same z siebie.
Od lat jako liderzy zmagamy się z trudnością w łączeniu ludzi wokół idei organizacji oraz mierzymy się z problemem poczucia odpowiedzialności, motywacji i zaangażowania pracowników. W obecnej rzeczywistości biznesowej coraz więcej liderów decyduje się na rozwój biznesu wykorzystując klasyczne i zwinne techniki projektowe w połączeniu z zarządzaniem w oparciu o kulturę organizacji. Jednak ze względu na wymagającą dużej odporności psychicznej sytuację polityczno-gospodarczą, ogromną dynamikę zmian, różnice międzypokoleniowe na rynku pracy oraz przewartościowanie roli lidera, zarządzanie organizacją poprzez efektywną realizację projektów i budowanie jedności zespołu stało się jeszcze trudniejsze niż kiedykolwiek. Kurs przeznaczony jest dla managerów, którzy:
-potrzebują poszerzyć umiejętności miękkie oparte na wielokontekstowej komunikacji;
-potrzebują narzędzi komunikacyjnych dla różnych pokoleń, w tym pokolenia Z;
-rozwinąć kompetencje osobiste i społeczne (jak radzić sobie ze sobą i jak radzić sobie z innymi);
 -chcą nauczyć się umiejętności przewodzenia innym, w tym motywowania zespołu długofalowo, koniecznych do efektywnego rozwijania zespołów i osiągania ponadprzeciętnych rezultatów.
Dla wszystkich managerów, którzy pragną odnajdywać się lepiej w każdej sytuacji biznesowej i „zagarniać” je do własnego sukcesu.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram